Τα τέσσερα C

. ΒΑΡΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ | ΚΟΠΗ

ΒΑΡΟΣ (Carat weight)

Τα κατεργασμένα διαμάντια κατατάσσονται σύμφωνα με τέσσερις παράγοντες, γνωστούς ως τα τέσσερα C, από το αρχικό του κάθε παράγοντα στην αγγλική γλώσσα. Αυτοί είναι το βάρος σε καράτια (carat weight), το χρώμα (color), την καθαρότητα (clarity) και την κοπή (cut).
Το βάρος σε καράτια είναι ενδεχομένως ο κυριότερος παράγοντας κατάταξης, καθότι είναι αναμενόμενο ένα μεγαλύτερο διαμάντι να κοστίζει περισσότερο από ένα μικρότερου βάρους.

varos

Τα διαμάντια, καθώς και οι λοιποί πολύτιμοι λίθοι έχουν ως μονάδα μέτρησης του βάρους τους το καράτι (συμβολισμός ct) που είναι ίσο με 0,2 γραμμάρια. Δύο διαμάντια του αυτού βάρους έχουν όμως διαφορετικές τιμές οι οποίες εξαρτώνται επίσης από το χρώμα, την καθαρότητα και την κοπή. Κατά τη ζύγιση των διαμαντιών απαιτείται ιδιαίτερη ακρίβεια, καθότι ακόμη και μικρό κλάσμα του καρατιού επηρεάζει σημαντικά την τιμή τους. Έχει συμφωνηθεί ότι το βάρος των διαμαντιών εκφράζεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών σημείων (π.χ 1,34 ct, ή 0,54 ct κ.ο.κ)

αρχή

ΧΡΩΜΑ (Color)

Τα διαμάντια αξιολογούνται χρωματικά σύμφωνα με το πόσο περισσότερο άχρωμα είναι. Με εξαίρεση τα χρωματιστά διαμάντια, τα περισσότερα διαμάντια που απαντώνται στη φύση έχουν λιγότερο ή περισσότερο ίχνη κίτρινου ή καφέ χρώματος. Η κλίμακα χρωματικής κατάταξης ξεκινά με το γράμμα D της αγγλικής αλφαβήτου (παντελής απουσία χρώματος) και με προοδευτική παρουσία κίτρινου χρώματος καταλήγει στο Z.

Picture1_b

αρχή

ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ (Clarity)

Εξ’ αιτίας του τρόπου δημιουργίας τους στα βάθη της γης, τα διαμάντια εμπεριέχουν ξένα σώματα, γνωστά ως έγκλειστα. Διαμάντια τα οποία είναι απαλλαγμένα εκλείστων είναι σπάνια και κατά συνέπεια η παρουσία ή όχι εγκλείστων επηρεάζει την τιμή τους. Η αξιολόγηση των εγκλείστων πραγματοποιείται με μεγέθυνση 10Χ.
Υπάρχουν 11 κατηγορίες καθαρότητας.

  • Flawless (FL) και Internally Flawless (IF): Μη ορατά έγκλειστα από έμπειρο αδαμαντολόγο με μεγέθυνση 10Χ
  • Very, Very Slightly Included (VVS1 και VVS2): Πολύ μικρά έγκλειστα, πολύ δύσκολο να εντοπιστούν από έμπειρο αδαμαντολόγο με μεγέθυνση 10Χ
  • Very Slightly Included (VS1 και VS2): Πολύ μικρά έγκλειστα, δύσκολο να εντοπιστούν από έμπειρο αδαμαντολόγο με μεγέθυνση 10Χ
  • Slightly Included (SI1 και SI2): Μικρά έγκλειστα, τα οποία εντοπίζονται εύκολα από έμπειρο αδαμαντολόγο με μεγέθυνση 10Χ
  • Imperfect (I1, I2 και I3): Έγκλειστα τα οποία  εντοπίζονται πολύ εύκολα από έμπειρο αδαμαντολόγο με μεγέθυνση 10Χ και ενδεχομένως επηρεάζουν την διαύγεια του διαμαντιού

VVS2:

Picture2

VS2:

Picture3

SI2:

Picture4

I2:

Picture5

αρχή

ΚΟΠΗ (Cut)

Η ακρίβεια των 58 εδρών της κοπής ενός διαμαντιού επηρεάζει σε υπερθετικό βαθμό την τελική εμφάνισή του. Παρόλο που είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναλυθούν οι παράμετροι οι οποίοι συντελούν στην κοπή του διαμαντιού, θεωρείται οτι οι κύριοι παράγοντές της είναι τρεις: η λαμπρότητα (η συνολική ποσότητα του φωτός που ανακλάται από το διαμάντι), ο διασκεδασμός (η ανάλυση του λευκού φωτός στα χρώματα της ίριδας) και το “σπιθοβόλημα” (οι ζωηρές μικρές ανακλάσεις που παρατηρούνται κατά την κίνηση του διαμαντιού).
Το στρογγυλό σχήμα είναι αυτό πού επικρατεί περισσότερο. Παρόλα αυτά καρδιόσχημα, αχλαδόσχημα, τριγωνικά σχήματα κ.α., γίνονται ολοένα και περισσότερο δημοφιλή.

kopi

αρχή