Δημιουργία

ΠΩΣ ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΕΦΘΑΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Σχηματική παράσταση κιμπερλιτικού ηφαιστειακού κώνου

Η μεγάλη πυκνότητα των διαμαντιών, καθώς και εργαστηριακά πειράματα υποδηλώνουν οτι τα διαμάντια δημιουργήθηκαν με γεωλογικές διεργασίες στον άνω μανδύα της γης σε βάθη που ξεπερνούν τα 150 χιλιόμετρα.

Από τον τόπο δημιουργίας τους τα διαμάντια έφθασαν στην επιφάνεια με τη βοήθεια αρκετά σπάνιων μαγμάτων που δημιουργούνται σε μεγαλύτερα βάθη. Τα μάγματα αυτά ανέρχονται στην επιφάνεια με τη μορφή μικρών μεν αλλά παροξυσμικών ηφαιστείων, τα οποία κατά τη διαδρομή τους συναντούν και μεταφέρουν διαμάντια και άλλα ορυκτά. Αυτού του είδους τα ηφαίστεια σχηματίζουν υπόγειους ηφαιστειακούς κώνους, τα πετρώματα των οποίων ονομάζονται κιμπερλίτες και φιλοξενούν τα διαμάντια.

Οι κιμπερλίτες είναι σε γενικές γραμμές πολύ νεότεροι σε ηλικία από τα διαμάντια. Η ηλικία των κιμπερλιτών χρονολογείται μετάξυ 50 και 1.600 εκατομμυρίων ετών ενώ αυτή των διαμαντιών μεταξύ 3,3 και 1 δισεκατομμυρίων ετών. Κατά συνέπεια τα διαμάντια δημιουργήθηκαν και αποθηκεύτηκαν στα έγκατα της γης γιά πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να μεταφερθούν από τους κιμπερλίτες στην επιφάνεια.