ΔΙΑΛΟΓΗ

ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ

Η εξόρυξη των διαμαντιών ελέγχεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από την εταιρεία De Beers Consolidated Mines, Ltd η οποία μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Central Selling Organization (CSO) τα διανέμει στα εργοστάσια επεξεργασίας.
Κατά την πρώτη διαλογή τα διαμάντια διαχωρίζονται σε πολυτιμές ποικιλίες, σε σχεδόν πολύτιμες ποικιλίες και σε βιομηχανικά διαμάντια. Κατόπιν διαχωρίζονται σε ομάδες σύμφωνα με το μέγεθος και το κρυσταλλικό σχήμα.

Διαλογή διαμαντιών